Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczośći » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

frnip logo new

Osoba kontaktowa:

Monika Gilewska

m.gilewska@fundacjarozwoju.org.pl

Mapa