Doktorat z nauk o kulturze fizycznej w AWF Poznań » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Doktorat z nauk o kulturze fizycznej w AWF Poznań

Studenci kończący w tym roku akademickim studia oraz absolwenci, zainteresowani badaniem uwarunkowań i skutków aktywności fizycznej człowieka, mogą współtworzyć wiedzę i otrzymać stopień doktora w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Atmosfera naukowego wsparcia, nowoczesne laboratoria, nawiązanie wartościowych kontaktów naukowych – to tylko kilka zalet dalszego kształcenia.

Doktoranci w AWF Poznań mogą prowadzić badania związane z wychowaniem fizycznym, sportem, rekreacją fizyczną czy turystyką pod kierunkiem doświadczonych promotorów w doskonale wyposażonych laboratoriach lub w terenie. Aktualni doktoranci podkreślają, że pozytywne nastawienie kadry naukowej, połączone z możliwością kierowania badaniami i projektem naukowym motywuje do pracy nad rozprawą doktorską. Nowoczesny program kształcenia obejmuje wszelkie niezbędne aspekty metodologii i praktycznej realizacji badań naukowych. Stypendia, dofinansowanie projektów, możliwości staży i współpracy z zagranicznymi ośrodkami stanowią silne wsparcie w realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta.

AWF w Poznaniu jako jedyna uczelnia wyższa w Wielkopolsce prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych rozpoczyna się w lipcu, jednak kandydaci już teraz mogą kompletować odpowiednie zgody, potwierdzenia i wnioski.

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej w AWF Poznań i rekrutacji znajdują się na stronie: https://www.awf.poznan.pl/pl/doktoranci-rekrutacja