Informacja dla osób chcących zalożyć własną firmę » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Informacja dla osób chcących zalożyć własną firmę

Fundacja Youth Business Poland rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji swojego najnowszego projektu Young Entrepreneurs Success (YES). Jest on adresowany do osób młodych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W ramach wsparcia przewidziany jest pakiet szkoleń, pomoc mentora oraz zapewnienie dostępu do finansowania niezbędnego do założenia firmy.

Celem projektu YES realizowanego przez fundację Youth Business Poland! jest stworzenie stałego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości na podstawie modelu "Trust Based Model?, który bazuje na dwóch filarach, mentoringu i nauki umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia oraz wsparcia finansowego.

Choć program adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat i niebędących w trakcie nauki (studiów), to udział w nim mogą wziąć również osoby poszukujące wsparcia w rozwoju własnej firmy, a także będące na początku swojej przedsiębiorczej drogi lub które wykonały już pewne kroki, w celu realizacji pomysłu biznesowego.

Na co mogą liczyć uczestnicy projektu

W ramach Youth Business Poland! przewidziany jest intensywny miesięczny kurs rozwoju przedsiębiorczości wypełniony praktyczną wiedzę potrzebną do rozwoju firmy. Na jego beneficjentów czeka 8 profesjonalnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów i praktyków biznesu.

Dodatkowo dla wybranych osób istnieje możliwość skorzystania z 6-miesięcznego mentoringu biznesowego, oraz coachingu wspierającego w rozwijaniu firmy.  Istotnym elementem jest także pomoc w pozyskaniu finansowania na założenie działalności gospodarczej.

Co można jeszcze zyskać?

Każdy uczestnik projektu pod okiem ekspertów stworzy wizję siebie, swojej firmy i celów, które chce zrealizować, a przy wsparciu mentora biznesowego wytyczy drogę własnej kariery. Podczas zajęć przyszli przedsiębiorcy stworzą model biznesowy swojej przyszłej firmy, poznają strategie jej prowadzenia oraz zdobędą najważniejsze umiejętności biznesowe. Ważną częścią nauki będzie poznanie zasad prowadzenia efektywnych działań marketingowych, skutecznej sprzedaży i promocji.

W ramach projektu jego uczestnicy będą pracować w grupie 20 przyszłych przedsiębiorców, z którymi będą wymieniać wiedzę, doświadczenia, usługi a nawet… budować zespól lub wspólnie rozwijać nowe projekty.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronach internetowych fundacji:

Program jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE).