KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ AGRO » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ AGRO

BNP Paribas Bank Polska S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP oraz Polską Izbą Żywności Ekologicznej organizuje 3. edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową.
Do Konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2020 lub w 2021 r.
Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno–spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.
  • Termin zgłoszeń upływa 31 października br., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 grudnia br.
  • Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia o łącznej wartości 6 000 zł brutto.
  • Dodatkowo, w tym roku uczestnicy konkursu będą mogli ubiegać się o nagrody specjalne zaoferowane przez Partnerów Konkursu:
  • nagroda specjalna ufundowana przez Grupę Żywiec S.A. – staż w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji żywności,
  • nagroda specjalna ufundowana przez Farm Frites Poland S.A. – „rolnictwo zrównoważone w praktyce” (zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego) – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
  • nagroda specjalna ufundowana przez ProCam Polska Sp. z o.o. – staż w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
  • nagroda specjalna ufundowana przez Spiżarnia Rydzyńska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej w postaci bonu zakupowego o wartości 500 zł do wykorzystania na stronie https://spizarniarydzynska.pl,
  • nagroda specjalna w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej w postaci możliwości odbycia bezpłatnego stażu w firmie Bio Planet S.A.
Patroni medialni konkursu ufundowali książki i prenumeraty czasopism dla laureatów nagród głównych oraz specjalnych.
Dla zainteresowanych – możliwość odbycia stażu w Polskim Wydawnictwie Rolniczym 
Szczegóły Konkursu zawarte są na stronie www.bnpparibas.pl/agroabsolwent