Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem  30 września  2021 r.

Nagroda w konkursie  –  5 000 złotych .

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia  2021 r.

Formularz zgłoszenia znajdziecie w  Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1) jednostronne streszczenie pracy;
2) potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
3) Opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

 

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza  na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych  00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:  tel. 22 828 04 13; e-mail :office@tworzywa.org.pl 

 

 

 

 

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych;                                                                 Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;                                                                                                                                      Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych.                                                                  Staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.