Konsultacje z Doradcą Zawodowym » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Konsultacje z Doradcą Zawodowym

Konsultacje z doradcą zawodowym

środą 11:00-15:00

piątek 11:00-15:00