Płatna praktyka absolwencka w Urzędzie Skarbowym Poznań- Wilda » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Płatna praktyka absolwencka w Urzędzie Skarbowym Poznań- Wilda

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda poszukuje kandydatów na płatną praktykę absolwencką w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda

Liczba stanowisk: 2

Czas trwania płatnej praktyki absolwenckiej: praktyki będą realizowane w okresie od 15 stycznia 2020r. do 15 kwietnia 2020r., przy czym wymiar każdej praktyki nie przekroczy łącznie 3 miesięcy.

Miejsce wykonywania pracy: Poznań, ul. Dolna Wilda 80B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • ewidencjonowanie dokumentów w systemach informatycznych
  • prace archiwizacyjne
  • pomocnicze prace biurowe

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  • dzienny wymiar praktyki - 8 godzin

Praktyki są płatne w wysokości 1600 zł brutto za m-c odbywania praktyki.

Wiek: osoby pełnoletnie, które w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyły 30-tego roku życia.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
  • oświadczenie kandydata o nieuczestniczeniu wcześniej w praktyce absolwenckiej (w urzędach skarbowych na terenie województwa wielkopolskiego).

Miejsce składania dokumentów: Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

e-mail:us.poznan-wilda@mf.gov.pl

Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 61 832 8923, 61 8328929, 618586206