Płatne staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania Edycja LATO VII-X aplikuj do 17 czerwca! » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Płatne staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania Edycja LATO VII-X aplikuj do 17 czerwca!

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I    1 m-c       - praktyka bezpłatna (60 h)

II   3 m-ce    - staż płatny (180 h)

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔    posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔  studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP

✔  wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.poznan.pl/mim/staz/

 

ZAPRASZAMY J

Informacje na stronie www.poznan.pl/mim/staz/

lub pod numerem telefonu (61) 878 55 10