Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" ogłasza konkurs na najlepszą pracę prace dyplomową » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" ogłasza konkurs na najlepszą pracę prace dyplomową


Wraz z gęstniejąca zabudową miast ubywa przestrzeni dla terenów zieleni. Rozwiązaniem integrującym zabudowania z zielenią są żyjące ściany i
zielone dachy, dzięki którym można przeznaczyć dla zieleni powierzchnie, które dotychczas były dla niej niedostępne.

Oprócz tego zielone dachy i żyjące ściany pełnią wiele ważnych funkcji ekosystemowych w miastach, a ze względu na potrzebę adaptacji do zmian
klimatycznych ich promocja w Polsce staje się pilnym zadaniem.

Rosnące zainteresowanie tą tematyką widać również w licznych pracach dyplomowych, zarówno na poziomie inżynierskim i licencjackim, jak i
magisterskim.

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” postanowiło docenić prace dotyczące tego ważnego zagadnienia, ponieważ jest ono związane z podstawowym profilem działalności PSDZ.

Nadsyłane prace będą oceniane przez zespół ekspertów pod kątem zawartości merytorycznej, poprawności projektowej, oryginalności oraz
innych kryteriów (dostosowanych do rodzaju dyplomu), które pozwolą na wyłonienie laureatów konkursu w możliwie najbardziej obiektywny i
rzetelny sposób.

Organizator przewidział nagrody pieniężne oraz praktyki zawodowe w Polsce i zagranicą.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie PSDZ: http://www.psdz.pl/blog/465

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@psdz.pl