Program stypendialny dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w Poznaniu » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • (61) 848-73-75
 • kariera@up.poznan.pl

Program stypendialny dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w Poznaniu

Zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania staży w poznańskich firmach dla studentów poznańskich uczelni.
Wnioski o stypendia można składać do 31.10.2020r. Dostępnych jest jeszcze 11 miejsc stażowych. Stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy i wynosi 6 tyś brutto. Szczegółowe informacje są na naszej stronie www: https://www.poznan.pl/mim/inwestycje/stypendia,p,45398,45405.html

//

Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu. Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży. Dla kogo:

 • Organizatorem stażu może być firma mająca siedzibę (oddział lub biuro) w Poznaniu

 • Stypendystą może być student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez organizatora stażu. Wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki.

Cel programu:

 • Wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach.

 • Wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży.

 • Tworzenie nowych miejsc pracy - po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) przez organizatora stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Stypendium:

 • Przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy.

 • Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania.

Wnioski:

 • Wniosek składa organizator stażu wraz z kandydatem na stypendystę

 • Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań