Program stypendialny Samorządu Województwa Wielkopolskiego » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Program stypendialny Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadpodtsawowycjh, słuchaczom kolegegiów pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych stypendia naukowe za szczegółne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachetę dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Wypełnione komputerowo wnioski należy skłądać w punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie do 20 października br. 

 

Wszelkie informacje na temat programu znajdują się w załączniku oraz na stronie www.umww.pl