Programu BioLAB wśród studentów i doktorantów » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • (61) 848-73-75
 • kariera@up.poznan.pl

Programu BioLAB wśród studentów i doktorantów

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21. Nabór wniosków trwa od 1 listopada 2019 r. do 1 lutego 2020 r.

 

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: 

 • University of Virginia, Charlottesville

 • University of Chicago, Chicago

 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas

 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

 

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. 

 

Udział w Programie obejmuje:

 • Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne

 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)

 • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów programu

 • W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży

 

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1

 • Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny

 • W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu.

 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą).

 • Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej


Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.