Staże w Urzędzie Miasta Poznania, edycja wiosenna » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Staże w Urzędzie Miasta Poznania, edycja wiosenna

Studiujesz?
Chcesz poznać pracę dla miasta?

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na wiosenne staże

aplikuj do 2 lutego!

 

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I    1 m-c – praktyka bezpłatna (60 h)   MARZEC

II   3 m-ce – staż płatny            (180 h) KWIECIEŃ-CZERWIEC

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔    posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔  studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura, wydziału lub jednostki

✔  wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie

www.poznan.pl/mim/staz/

 

ZAPRASZAMY J

Informacje na stronie www.poznan.pl/mim/staz/

lub pod nr tel.: (61) 878 55 10, 603 301 292