Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools Międzynarodowa konferencja online » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools Międzynarodowa konferencja online

W imieniu międzynarodowego konsorcjum projektowego “European STudent Engagement Project (European STEP)” Uniwersytet Warszawski zaprasza na konferencję Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools, która odbędzie się 23 kwietnia br. w formie online. Do udziału zapraszamy studentów i studentki, pracowników i pracowniczki uczelni oraz organizacje i instytucje zainteresowane tematyką wspierania i rozwijania różnych form zaangażowania studenckiego.


Kiedy?
23 kwietnia 2021, 9:45-15:45

Gdzie?
Na platformie ZOOM

Podczas wydarzenia poruszone zostaną tematy, takie jak:

  • Uznawanie zaangażowania studenckiego z perspektywy instytucji szkolnictwa wyższego oraz krajów Unii Europejskiej.
  • Narzędzia i dobre praktyki formalnego uznawania zaangażowania studenckiego oraz wspierania różnych form aktywności pozaakademickiej na europejskich uczelniach.
  • Zaangażowanie studenckie w czasie pandemii.
  • Komunikacja i promocja różnych form zaangażowania studenckiego.
  • Szeroki zakres kompetencji i umiejętności rozwijanych przez studentów i studentki poprzez zaangażowanie w aktywności pozaakademickie.
  • Zaangażowanie studenckie jako narzędzie wzmacniania różnorodności w społeczności akademickiej.

 

W programie: prezentacje wyników badań oraz działań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu European STEP, warsztaty oraz panel ekspercki.

 

Wydarzenie prowadzone będzie w języku angielskim.

 

Szczegółowa agenda oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://wolontariat.uw.edu.pl/mpe2021/

 

Zgłoszenia udziału można przesyłać do 18 kwietnia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Kontakt: km.kucharska[at]uw.edu.pl

____

 European STudent Engagement Project (European STEP)

Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 podkreśla aktywną rolę młodzieży w społeczeństwie, znaczenie jej zaangażowania oraz „obywatelskie, gospodarcze, społeczne, kulturalne i polityczne uczestnictwo”. Udział w inicjatywach pozanaukowych to również możliwość rozwoju oraz wzmocnienia praktycznych umiejętności.

Europejskie Konsorcjum Projektu European STEP od ponad dwóch lat prowadzi badania na temat sposobów uznawania i wspierania zaangażowania studenckiego przez uczelnie wyższe. Kwietniowe spotkanie będzie okazją do zaprezentowania efektów tych prac.

Więcej informacji o projekcie:
https://wolontariat.uw.edu.pl/european-step/

https://www.animafac.net/minisite/european-step/european-step-en/