Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na letnie staże - aplikuj do 30 czerwca! » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na letnie staże - aplikuj do 30 czerwca!

Studiujesz?
Chcesz poznać pracę dla miasta?

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na letnie staże

aplikuj do 30 czerwca!

 

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I    1 m-c – praktyka bezpłatna (60 h)   LIPIEC

II   3 m-ce – staż płatny            (180 h) SIERPIEŃ–LISTOPAD

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔    posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych*

✔  studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura, wydziału lub jednostki

✔  wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie

www.poznan.pl/mim/staz/

 

ZAPRASZAMY J

*WAŻNE dla kończących studia! Osoby, które bronią pracę dyplomową w czerwcu br. na:

  • II stopniu lub studiach jednolitych - tracą status studenta, co wyklucza ich możliwość udziału w Programie,
  • I stopniu, również tracą status studenta dopóki nie rozpoczną studiów magisterskich - wtedy zapraszamy do aplikowania w październiku, na edycję zimową.