Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na zimowe staże » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na zimowe staże

Studiujesz?
Chcesz poznać pracę dla miasta?
Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na zimowe staże

aplikuj do 1 marca!

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I    1 m-c          praktyka bezpłatna (60 h)        kwiecień 2021

II   3 m-ce        staż płatny (180 h)                 maj - lipiec 2021

 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔     posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔     studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki

✔     wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 marca br. na www.poznan.pl/mim/staz/

 

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, REALIZACJĘ EDYCJI UZALEŻNIAMY OD NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH