Wolne środki w Powiatowym Urzędzie Pracy » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Wolne środki w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada wolne środki finansowe na bony na zasiedlenie-  dla osób do 30 r.ż. zainteresowanych podjęciem pracy/działalności  oraz na dotacje na uruchomienie własnej firmy (niezależnie od wieku). Osoba zainteresowana może otrzymać bezzwrotne 8000 zł na urządzenie się w nowym miejscu (bon) lub dotacje na własną firmę w wysokości 23000zł. Wsparcie może być skierowane także do absolwentów lub studentów studiów niestacjonarnych. Zapraszamy do skorzystania!