Zimowa edycja staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Zimowa edycja staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania

 

Studiujesz?
Chcesz poznać pracę dla miasta?
Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia
na zimowe staże

aplikuj do 1 listopada!

 

 

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I    1 m-c          praktyka bezpłatna (60 h)

II   3 m-ce        staż płatny (180 h)

 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔     posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔     studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki

✔     wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.poznan.pl/mim/staz/

 

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, REALIZACJĘ EDYCJI UZALEŻNIAMY OD NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH