Jak zamieścić ofertę pracy? » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • (61) 848-73-75
 • kariera@up.poznan.pl

Jak zamieścić ofertę pracy?

Zasady korzystania, w tym również zamieszczania ofert pracy

 • Biuro Karier jest pośrednikiem udostępniającym oferty
 • Za treść, przedstawione warunki i autentyczność odpowiada Pracodawca.
 • W celu zamieszczenia oferty pracy Pracodawca rejestruje się na platformie za pomocą ikony "Zarejestruj się".
 • Dane Pracodawcy, jak również oferty pracy, staży, praktyk dodawane są na platformie po zatwierdzeniu przez pracowników Biura Karier.
 • Biuro Karier zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert niekompletnych, dyskryminujących, naruszających dobre obyczaje oraz przepisy prawa.
 • Dodawanie ofert pracy jest bezpłatne.
 • Biuro Karier nie prowadzi preselekcji kandydatów.
 • Oferty pracy są otwarte dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a także dla wszystkich innych zainteresowanych osób z poza Uczelni.
 • Oferty zamieszczone na stronie Biura Karier mogą być publikowane na Facebooku Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.