Płatne staże w Urzędzie Miasta Poznania » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Płatne staże w Urzędzie Miasta Poznania

Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta?

 

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na

4-miesięczne płatne staże

aplikuj do 28 lutego!

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔       posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔       studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki

✔       wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

 

Informacje i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/

 

ZAPRASZAMY!!!