Informacja na temat przetwarzania danych osobowych » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

 

Informacja na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych

 

Informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)     inspektorem danych osobowych u Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała,  
e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl,

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i działań podejmowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, realizowanych przez nie projektów oraz pośrednictwa pracy. Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom:

– potencjalnym pracodawcom z zewnątrz

4)     podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda lub czynności zwiazane z zawarciem umowy

5)     podanie danych jest niezbędne do realizacji usług i działań podejmowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest korzystanie z usług Biura Karier np. realizacji projektów lub pośrednictwa pracy.

6)     posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  •  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania była wyrażona zgoda).

7)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Dział Marketingu i Komunikacji/Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do czasu zgłoszenia zakończenia współpracy w ramach realizowanych usług.