MENTORING - dofinansowanie dla pracodawcy » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

MENTORING - dofinansowanie dla pracodawcy

cf9b02b12a8268a628a99257c29ae3a9

Szanowni Państwo!

w ramach realizowanego przez nas projektu dla studentów ostatnich lat oferujemy Państwu dofinansowanie w zamian za wdrożenie młodego człowieka do pracy. Jest to dofinansowanie w wysokości max. 1200 ZŁ brutto miesięcznie. Daje to możliwość refundacji części wynagrodzenia mentora oddelegowanego przez pracodawcę do opieki nad nowozatrudnionym studentem/absolwentem naszej uczelni. Refundacja będzie obejmować okres 3 miesięcy od momentu zatrudnienia, czyli łączna kwota dofinansowania wyniesie max. 3600 zł brutto.

Rolą mentora będzie zapoznanie z miejscem pracy, wyjaśnienie zadań związanych z pracą zawodową i aklimatyzacja w nowym miejscu pracy nowego pracownika w wymiarze 30% swojego czasu pracy miesięcznie.

Warunkiem skorzystania z naszej oferty jest zatrudnienie naszego studenta/absolwenta zgodnie wykształceniem kierunkowym w formie:

  • umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres minimum 3 miesięcy (w przypadku umowy na ½ etatu w/w kwota ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu),
  • umowy zlecenia na okres minimum 3 miesięcy, jednakże uwzględniając łączne wynagrodzenie w wysokości min. trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Program ten jest także doskonałym uzupełnieniem programu stażowego - możecie Państwo zatrudnić studenta, który aktualnie u Państwa stażuje, o ile jest studentem ostatniego roku.

Wierzymy, że dzięki naszemu programowi mentoringu pozyskają Państwo wykwalifikowanego młodego pracownika, który będzie chciał zdobyć umiejętności i wiedzę, a dzięki trzymiesięcznemu mentoringowi zostanie przygotowany do samodzielnej pracy. Ponadto program ten umożliwi Państwu ograniczenie procesu rekrutacji do minimum, a także da możliwość odkrycia najbardziej uzdolnionych i zaangażowanych pracowników.

 

DOKUMENTY UCZESTNICTWA W MENTORINGU:

--> INSTRUKCJA !

--> Regulamin mentoringu

 

1. Deklaracja współpracy dla pracodawcy

2. Umowa mentoringu

3. Profil mentora

4. Oświadczenie pracodawcy_koszt stanowiska pracy poniżej 1200 zł

5. Oświadczenie pracodawcy_koszt stanowiska pracy powyżej 1200 zł

6. Oświadczenie pracodawcy_osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (dla właściciela firmy)

7. Informacja o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia

8. Miesięczna karta mentoringu

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE UZYSKACIE PAŃSTWO:

Biuro Projektu, Collegium Maximum 

Ul. Wojska Polskiego 28, pok. 172 

projekt.abk@up.poznan.pl

tel. 61 846 61 68

 lub

 Doradcy zawodowi, Collegium Rungego

ul. Wojska Polskiego 52, pok. 241

doradca.biznes@up.poznan.pl

tel. 61 846 61 62

 

Zapraszamy do współpracy. Liczba miejsc na dofinansowanie jest ograniczona.

 

Program mentoringu jest realizowany w ramach projektu pn: „Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PROJEKT ABK - UPP