MIEJSCA WYCZERPANE - Jak skutecznie przemawiać, czyli sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych w praktyce » Biuro karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biuro Karier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • (61) 848-73-75
  • kariera@up.poznan.pl

MIEJSCA WYCZERPANE - Jak skutecznie przemawiać, czyli sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych w praktyce

Zajęcia poprowadzi: Iwona Cieślik, Rzecznik Prasowy UPP

Udział w 2 wybranych zajęciach „Akademii Kompetencji” umożliwia studentom studiów II stopnia zaliczenie 4 godzin wykładów organizowanych przez Biuro Karier w ramach modułu Wiedza Prawno –Ekonomiczna - udział obowiązkowy

Studenci pozostałych kierunków – udział dobrowolny – potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wpis w suplemencie do dyplomu

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez głównego partnera Akademii.

 

Zapisy:

W celu uczestnictwa w zajęciach student zapisuje się na wybrane zajęcia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurokarier.up.poznan.pl/szkolenia-1/

W sytuacji, kiedy uczestnik Akademii z przyczyn losowych, nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach na które się uprzednio zapisał zobowiązany jest poinformować o tym pracownika Biura drogą mailową kariera@up.poznan.pl najpóźniej 1 dzień przed terminem odbycia się zajęć. Miejsce osoby, która zrezygnowała z uczestnictwa zajmie osoba z listy rezerwowej.

Brak zgłoszenia rezygnacji z zajęć będzie skutkował skreśleniem z listy uczestnika Akademii.

 

Termin:

2018-12-11 , 08:00 - 09:30

Miejsce:

Collegium Maximum, sala 164

Wymagana rejestracja:

Nie